Atenció al públic:

9:00h.-13:00h./15:00h.-17:00h.

Santa Joaquima, 2-4

08243 Manresa

93 873 99 47

vedrunamanresa@vedruna.cat

Preinscripcions

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ CURS 2024-2025
LLAR D’INFANTS, INFANTIL 2N CICLE I PRIMÀRIA

LLAR D’INFANTS

CALENDARI

 • 2 de maig: Publicació de l’oferta inicial
 • Del 3 al 14 de maig: Presentació de sol·licituds en format telemàtic o presencial
 • 22 de maig: Publicació de la llista baremada
 • Del 22 al 24 de maig: Reclamacions
 • 27 de maig: Sorteig
 • 30 de maig: Publicació de la llista d’admesos i la llista d’espera
 • Del 10 al 17 de juny: Procés de matrícula
1
Thumb impres-documentacio-i-barem-24-25-1-cara-3.pdf imprès, documentació i barem 24-25 (1 cara) (3).pdf

82.99 KB 2024-05-06 6 maig, 2024 2024-05-06 6 maig, 2024
Thumb OFERTA-PLACES-LLAR-DINFANTS-CURS-2024-25-1.pdf OFERTA PLACES LLAR D'INFANTS - CURS 2024-25 (1).pdf

37.16 KB 2024-05-06 6 maig, 2024 2024-05-06 6 maig, 2024
Thumb Publicacio-llista-baremada-I0-Dades-protegides-curs-24-25.pdf

17.97 KB 2024-05-22 22 maig, 2024 2024-05-22 22 maig, 2024
Thumb Publicacio-llista-baremada-I1-Dades-protegides-curs-24-25.pdf Publicació llista baremada I1 (Dades protegides) curs 24-25.pdf

25.73 KB 2024-05-22 22 maig, 2024 2024-05-22 22 maig, 2024
Thumb Publicacio-llista-baremada-I2-Dades-protegides-curs-24-25.pdf Publicació llista baremada I2 (Dades protegides) - curs 24-25.pdf

18.53 KB 2024-05-22 22 maig, 2024 2024-05-22 22 maig, 2024
Thumb Publicacio-llista-dadmesos-i-llista-despera-I0-Dades-protegides-curs-24-25.pdf Publicació llista d'admesos i llista d'espera I0 (Dades protegides) - curs 24-25.pdf

13.37 KB 2024-05-31 31 maig, 2024 2024-05-31 31 maig, 2024
Thumb Publicacio-llista-dadmesos-i-llista-despera-I1-Dades-protegides-curs-24-25.pdf Publicació llista d'admesos i llista d'espera I1 (Dades protegides) - curs 24-25.pdf

23.82 KB 2024-05-31 31 maig, 2024 2024-05-31 31 maig, 2024
Thumb Publicacio-llista-dadmesos-i-llista-despera-I2-Dades-protegides-curs-24-25.pdf Publicació llista d'admesos i llista d'espera I2 (Dades protegides) - curs 24-25.pdf

13.12 KB 2024-05-31 31 maig, 2024 2024-05-31 31 maig, 2024
Thumb Publicacio-llista-sorteig-I0-Dades-protegides-curs-24-25.pdf Publicació llista sorteig I0 (Dades protegides) curs 24-25.pdf

14.46 KB 2024-05-28 28 maig, 2024 2024-05-28 28 maig, 2024
Thumb Publicacio-llista-sorteig-I1-Dades-protegides-curs-24-25.pdf Publicació llista sorteig I1 (Dades protegides) curs 24-25.pdf

22.34 KB 2024-05-28 28 maig, 2024 2024-05-28 28 maig, 2024
Thumb Publicacio-llista-sorteig-I2-Dades-protegides-curs-24-25.pdf Publicació llista sorteig I2 (Dades protegides) curs 24-25.pdf

14.92 KB 2024-05-28 28 maig, 2024 2024-05-28 28 maig, 2024

11

c623a724d7

PROCEDIMENT

Cal presentar la sol·licitud de preinscripció amb la documentació necessària i acreditativa per correu electrònic a l’adreça secretaria@vedrunamanresa.cat o presencialment a la secretaria de l’escola en horari de 9:30 a 14h o bé de 15.30 a 16.30h.
En cas de dubtes, podeu telefonar al 93 873 99 47.

Documentació necessària

 • Imprès de sol·licitud: Veure documents adjunts a la caixa lateral
 • Fotocòpia DNI del pare i la mare o tutor/a
 • Fotocòpia del llibre de família (la pàgina dels pares i la pàgina on consti el nen/a)
 • Fotocòpia de la TIS (targeta d’identificació sanitària) de l’alumne/a

Documentació acreditativa dels diferents criteris generals de baremació (només s’ha de presentar si s’al·leguen)

 • Documentació acreditativa del domicili familiar (només és necessari si l’adreça que consta al DNI no és la mateixa que fareu constar a l’imprès de preinscripció ) o del domicili del lloc de treball, si és el que s’al·lega.
 • Certificat de disminució, igual o superior al 33%, del Departament d’Acció social i Ciutadana, de l’ICAM o d’altres organismes competents d’altres comunitats autònomes, de la persona que al·legui aquesta condició.
 • Carnet de família nombrosa o monoparental vigent, si s’al·lega aquesta condició.

Criteris generals

 • Existència de germans/es matriculats al centre, tutors legals o familiars fins a segon grau de consanguinitat que hi treballin: 50 punts
 • Domicili familiar situat dins del municipi: 30 punts
 • Quan a instància del pare o la mare, tutor o tutora, guardador o guardadora de fet, es prengui en consideració, en lloc del domicili, l’adreça del lloc de treball d’un d’ells, i aquest es trobi a la ciutat de Manresa: 20 punts

 

Criteris complementaris

 • Discapacitat de grau igual o superior al 33% de l’alumne/a, pare, mare, tutor/a, germà o germana: 10 punts
 • Tenir la condició legal de família nombrosa o de família monoparental: 10 punts
 • Criteri del pare, mare o el tutor o tutora legal treballant al centre educatiu. Quan el pare, la mare o el tutor o tutora legal treballen al centre en el moment en què es presenta la sol·licitud de preinscripció, se sumen 20 punts.
 • Fill/es d’exalumnes del nostre centre escolar: 15 punts

Si, després de l’aplicació dels criteris de prioritat anteriorment esmentats, subsisteix la situació d’empat, l’ordenació de les sol·licituds afectades es farà per sorteig públic.

INFANTIL 2n CICLE I PRIMÀRIA

CALENDARI

 • 5 de març: publicació de l’oferta inicial
 • Del 6 al 20 de març: Presentació de sol·licituds Infantil i Primària
 • Del 8 al 20 de març: Presentació de sol·licituds ESO
 • 17 d’abril: Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional
 • Del 17 al 22 d’abril: Presentació de reclamacions a la llista amb puntuació provisional
 • 25 d’abril: Publicació de la llista amb la puntuació, resoltes les reclamacions
 • 30 d’abril: Sorteig: El número de desempat de la preinscripció 2024-25, és el 81.801
 • 2 de maig: Publicació de la llista ordenada
 • 7 de juny: Publicació de l’oferta final
 • 10 de juny: Publicació de la llista d’admesos i la llista d’espera
 • Del 18 al 26 de juny: Procés de matrícula del 2n cicle d’educació infantil i l’educació primària
1
Thumb 1-INFORME_PREINSCRITS.pdf

57.5 KB 2024-06-10 10 juny, 2024 2024-06-10 10 juny, 2024
Thumb 2-INFORME_ASSIGNATS_CENTRE.pdf

54.92 KB 2024-06-10 10 juny, 2024 2024-06-10 10 juny, 2024
Thumb 3-INFORME_LLISTA_ESPERA.pdf

58.51 KB 2024-06-10 10 juny, 2024 2024-06-10 10 juny, 2024
Thumb INFORME_BAREM_DEFINITIU_BAREM-9.pdf

61.1 KB 2024-06-10 10 juny, 2024 2024-05-03 3 maig, 2024
Thumb INFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREM.pdf

59.11 KB 2024-06-10 10 juny, 2024 2024-04-17 17 abril, 2024
Thumb INFORME_BAREM_RESOLTES_RECLAMACIONS.pdf

59.29 KB 2024-06-10 10 juny, 2024 2024-04-25 25 abril, 2024
Thumb Publicacio-oferta-final.pdf

53.07 KB 2024-06-10 10 juny, 2024 2024-06-07 7 juny, 2024
Thumb Publicacio-Oferta-Inicial.pdf

68.36 KB 2024-06-10 10 juny, 2024 2024-03-05 5 març, 2024

19

c623a724d7

PROCEDIMENT

Les sol·licituds són en format telemàtic, per tant, no hi ha la possibilitat de full de preinscripció en paper.

Trobareu l’enllaç per poder fer la sol·licitud al web https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici/

Sol·licitud Electrònica

Mitjançant certificat digital, com DNI electrònic, Cl@ve, idCat, etc.

Si no es disposa de cap certificat, us en podeu generar un de forma fàcil, l’idCat Mòbil.

Sol·licitud en suport informàtic

Quan no es pot obtenir identificador digital.

Caldrà omplir el formulari i adjuntar escanejada o fotografiada la documentació d’identificació i afiliació (DNI, llibre de família, etc), juntament amb la que al·legueu a efectes de barems i que no s’hagi pogut validar.

Inicia el procés

1.- Entra a l’enllaç
2.- Selecciona l’etapa.
3.- Vés al Punt 2. Presenta la sol·licitud de preinscripció.
4.- Enllaç

Com obtenir l’IdCat Mòbil

Accediu a l’adreça https://idcatmobil.seu.cat/ i trobareu les instruccions pas a pas de com fer-ho.

Preguntes freqüents

Puc presentar dues sol·licituds a dos centres diferents per uns mateixos estudis?

No, en cap cas. S’ha de presentar una sola sol·licitud i indicar-hi per ordre de preferència els diferents centres als que us interessa inscriure la vostra filla o fill.

Si tinc dubtes omplint la sol·licitud on em puc adreçar?

Podeu posar-vos en contacte amb nosaltres per mail o telèfon, i us ajudarem a complimentar el procés.

Com puc saber els criteris pels barems i la seva puntuació?

Trobareu tota la informació sobre criteris, calendari i la resta d’informació respecte el procés de preinscripció a la pàgina web: https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici

Informació

 • Tenir fotografiada o escanejada la documentació en el mateix dispositiu des d’on es fa la sol·licitud.
 • El codi de centre de la nostra escola és 8020383 , el necessitareu per indicar a quin centre voleu preinscriure-us.
 • Demaneu al vostre centre actual el Núm. d’Identificació de l’alumne a RALC (en el cas de P3, només se us demana si estan escolaritzats a la Llar) per poder lligar la sol·licitud al seu expedient acadèmic i personal. 

Si teniu dubtes també podeu consultar la Guia per a la preinscripció en línia.

Atenció des de l’escola:

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola. Oferim entrevistes personalitzades online per resoldre dubtes i fer aclariments.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website