Educació Primària

 

LA FINALITAT DE L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA ÉS PROPORCIONAR ALS ALUMNES UNA EDUCACIÓ QUE ELS PERMETI DESENVOLUPAR-SE PERSONALMENT,

ADQUIRINT LA CAPACITAT D'EXERCIR EL PENSAMENT CRÍTIC, LES NOCIONS BÀSIQUES DE LA NOSTRA CULTURA Y LES HABILITATS BÀSIQUES PER AFAVORIR LA FORMACIÓ INTEGRAL

 

PRINCIPIS METODOLÒGICS

 

Contextualitzar, analitzar, relacionar, argumentar, convertir la informació en coneixement i desenvolupar habilitats a partir de l'aplicació de diferents mètodes:

 

Treball individual.

  • Activitats personals de cada un dels alumnes en totes les àrees

Treball cooperatiu: 

  • Activitats en petit grup o grup gran en totes les àrees.

  • Padrins de lectura.
  • Organització de jocs.

 

 

La gamificació:

  • Espais d'aprenentatge al cicle inicial.

 

  • Ús de programes digitals.
  • Celebració de festes i diades específiques

 

Els projectes (ABP)

  • Projectes de medi al cicle inicial.
  • Aprenentatge basat en l'interès que genera un tema en alumnes del cicle mitjà i del cicle superior.

 

La llengua anglesa a l'escola

-Dedicació horària de 4 hores setmanals.
-Auxiliar de Conversa en grups reduïts, dedicats a Speaking.
-Arts&Craft a Cicle Superior.
-Celebració de "English Festivals-Halloween, Christmas, Easter " i "English Day"

 

Activitats a l'Educació primària

L'anglès a l'escola

 
També et pot interessar...