Educació Primària

L'Educació Primària proporciona a l'alumne/a un marc d'aprenentatges instrumentals per desenvolupar les capacitats de sociabilitat, de relació i de descoberta.

Característiques de l'alumnat del Cicle Superior en relació al desenvolupament evolutiu:

Aquí ens trobem amb alumnes amb edats entre 10 i 12 anys, en aquest moment evolutiu, el creixement és molt desigual, mentre que uns creixen molt ràpid, altres ho fan més pausadament. A nivell maduratiu, ens troben amb que la nena es desenvolupa abans que el nen. Gaudeixen agrupant-se en equips per qualsevol motiu.

Es desenvolupa una necessitat per la perfecció, donant-se accions cruels per las diferencies físiques o psíquiques. Afirmen la seva personalitat i es tornen més objectius.

Precisen aprovació i afectivitat. També al final de l'etapa, es veurà una consciència crítica cap al propi cos i la seva imatge. Si es fomenta un clima d'acceptació i confiança, es possible suavitzar els conflictes que pogueren derivar-se, en aquest moment evolutiu.

Tenen perfectament el·laborat el seu esquema corporal. Serà necessari seguir insistint en l'adquisició d'hàbits d'higiene i salut.

Podran realitzar imitacions controlant el moviment tenint capacitat per a percebre a partir de l'entrenament, la qualitat del mateix.

Volen jocs actius de molta coordinació motora i ràpida acció, gaudeixen de l'aplicació de regles complicades que impliquen un esforç mental important.

Equip docent

 

 Línia Pedagògica

 Activitats a l'Educació primària

 
També et pot interessar...