Ús de serveis i recursos digitals

ÚS DE SERVEIS I RECURSOS DIGITALS A INTERNET

 

El Responsable del Tractament és Fundació Vedruna Catalunya Educació, amb domicili a Carrer Bisbe Torras i Bages, 7, 08500 Vic (Barcelona), telèfon +34 933027979 i direcció de correu electrònic info@vedruna.cat. Pàgina web www.vedrunacatalunya.cat.

 

Les dades del Delegat de Protecció de Dades són les següents: delegatdeprotecciodedades@vedruna.cat, amb domicili a Carrer Bisbe Torras i Bages, 7, 08500 Vic (Barcelona) i telèfon +34 93 302 79 79.

 

Les dades del Representat del Delegat de Protecció de Dades en el centre Vedruna Manresa és delegatprotecciodades@vedrunamanresa.cat amb domicili a C/Santa Joaquima 2-4, 08243 Manresa telèfon 93 873 99 47 i pàgina web www.vedrunamanresa.cat

 

La finalitat per la qual es tractaran les dades recollides consisteix en la creació de les eines automatitzades necessàries per a l'activitat acadèmica.

 

Les dades obtingudes es destinaran a Google, LLC.

 

La base jurídica que legitima la obtenció de les dades és el consentiment de l'interessant o el seu representant legal, el qual podrà ser revocat en qualsevol moment. Així mateix, es fa constar que les dades es conservaran mentre es trobi vigent la publicació connexa.

 

Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud per correu postal o correu electrònic a l'adreça del Responsable del Tractament. Així mateix, si en algun moment considera que s'estan vulnerant els seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Arxius d'interèsTambé et pot interessar...