L'Escola Vedruna Manresa

Vedruna Manresa és una escola  de doble línia d'educació Infantil (Llar d'infants i parvulari) i Primària.

  

 

És una escola cristiana i catalana, concertada per la Generalitat de Catalunya i regida pel Patronat de la FUNDACIÓ VEDRUNA CATALUNYA EDUCACIÓ.

La Salle Manresa és el centre adscrit en l'etapa secundària. Els alumnes tenen preferència en la matrícula i ambdos centres planifiquem trobades pedagògiques per fer seguiment previ i posterior dels alumnes en el canvi de centre.

 

Els seus principis estan basats en el llegat de Joaquima de Vedruna, que parteix de l'atenció a l'infant i els valors, juntament amb l'acompanyament i el rigor en el procés d'aprenentage.

El  Consell Escolar, l'Ampa i el seu Claustre motivat per la innovació i la formació constant, juntament amb un Equip de Gestió compromès amb el Projecte Educatiu compartit per les 36 escoles Vedruna Catalunya, configuren un escola al servei d'una Comunitat on tot el que fa referència a l'alumne/a, constitueix el més important.

Vedruna Manresa és una escola arrelada al país i a la nostra ciutat, que intenta educar per a la vida i des de la vida de manera ACTIVA, REALISTA i PRÀCTICA.

Una escola CREATIVA, que desenvolupa tot tipus de capacitats i fomenta la iniciativa dels infants, ofereix possibilitats de treball en cooperació i ajuda a fer créixer les possibilitats de cadascú, partint d'allò que hi ha de positiu en les persones.

 

Pretenem que els infants es formin en totes les seves dimensions perquè esdevinguin adults compromesos i actius en la societat del futur.

Que els infants desenvolupin actituds concretes al voltant dels valors de SOLIDARITAT, FRATERNITAT, JUSTÍCIA I LLIBERTAT.

 

  

 

 
També et pot interessar...